Logo small

Katedra za mikroelektroniku - Studijski program EKM

Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet

Books

Posetite novi sajt Mikroelektronike: mikro.elfak.ni.ac.rs

OSNOVNE I MASTER AKADEMSKE STUDIJE

ELEKTRONSKE KOMPONENTE I MIKROSISTEMI (EKM)

Katedra za mikroelektroniku je nosilac modula Elektronske komponente i mikrosistemi (EKM) na osnovnim akademskim studijama, koji je po programskim sadržajima u potpunosti kompatibilan sa sličnim smerovima na vodećim evropskim univerzitetima. Na Master akademskim studijama EKM modul se nalazi u okviru studijskog programa Elektronika i mikroprocesorska tehnika.

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

Šta mogu da naučim studirajući EKM?

Modul EKM pruža znanja iz oblasti projektovanja i implementacije elektronskih komponenata i mikrosistema. Nastavni program obuhvata oblasti analogne i digitalne mikroelektronike, senzora i pretvarača, mikrokontrolera i sistema sa ugrađenim softverom, projektovanja štampanih ploča, modeliranja i karakterizacije komponenata, novih materijala i tehnologija, obnovljivih izvora energije, softverskog inženjeringa u mikroelektronici i nanotehnologija. Cilj programa je da steknete inženjersko znanje (i zvanje), ali i da razvijete veštine koje će povećati vašu produktivnost na budućem poslu.

Kakav je princip studiranja na EKM?

Modul EKM stavlja akcenat na timski rad i praktičnu primenu znanja. Studenti dosta vremena provode u laboratoriji, u manjim grupama, realizujući konkretne zadatke. Na primer, kada dobijete zadatak, najpre izvršite odgovarajuće proračune i napravite električnu šemu. Zatim uradite simulacije na računaru i onda praktičnu realizaciju na prototipnoj pločici. Ako vaš projekat radi, zaista ste nešto naučili. Ako ne radi, možda ćete naučiti još i više u pokušajima da saznate zašto. Na raspolaganju su vam savremeni merni instumenti, a i mi smo tu da pomognemo.
LM317T
Proto
AFG

Koja su mi znanja iz prve godine potrebna za EKM?

Za uspešno studiranje na modulu EKM prvenstveno su potreba znanja iz predmeta Elektronske komponente, Fizika i Elektrotehnika I i II.

Da li mogu zaista da napravim neki elektronski uređaj?

Naravno da možete. Na slikama vidite faze realizacije jednog elektronskog uređaja koji su projektovale Vaše starije kolege. Proces projektovanja Vam omogućava da steknete znanja iz oblasti elektronskih komponenata, projektovanja štampanih ploča, 3D modeliranja u mikroelektronici i izrade ugrađenog softvera mikrosistema. Sve faze projektovanja odvijaju se uz korišćenje savremenih softverskih paketa. Uređaje možete projektovati i realizovati u okviru seminarskih radova, stručne prakse i diplomskog ispita. Pored toga, možete se uključiti i u naučno-istraživačke aktivnosti u okviru projekata pri Katedri. Za sve aktivnosti na raspolaganju su Vam laboratorije Katedre. Svoje radove možete objaviti na studentskim konferencijama koje organizuje EESTEC, a možete postati i članovi udruženja IEEE. Neke od uređaja u čijoj su realizaciji učestvovali studenti doktorskih studija možete videti i ovde.
Sem01
Sem01
Sem03
Sem04
Sem05

Gde mogu da se zaposlim u zemlji?

Vaše znanje je vaš glavni adut u borbi za posao. Drugim rečima, budući poslodavac vas verovatno neće pitati šta ste sve učili, već šta znate da radite i šta ste uradili. Studiranje na modulu EKM vam omogućava da steknete multidisciplinarna inženjerska znanja, a posebno sposobnost da brzo savladate nove tehnologije. Tako posao možete potražiti u svakoj kompaniji koja se bavi projektovanjem, proizvodnjom i servisom elektronskih uređaja i sistema.
Business

Da li se mogu zaposliti u inostranstvu?

Veći broj inženjera koji su završili diplomske i poslediplomske studije pri Katedri za mikroelektroniku radi u kompanijama i na univerzitetima u Evropi, Australiji, Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi.
Business

Gde mogu da nabavim literaturu?

Literatura je dostupna u elektronskom obliku preko Internet prezentacije Elektronskog fakulteta. ili na ovoj lokaciji. Dodatna literatura iz određenih oblasti je takođe dostupna i možete je dobiti od profesora i asistenata pri Katedri.

Šta o EKM misle moje starije kolege?

Možete pogledati na Internet prezentaciji Saveza studenata Elektronskog fakulteta. Pored toga, lako ćete ih pronaći u našim laboratorijama i razgovarati sa njima.

Koje bih predmete slušao na EKM?

Spisak predmeta na modulu EKM mozete preuzeti ovde. Za detaljnije informacije o sadržajima pojedinih predmeta možete se obratiti saradnicima Katedre u kabinetu 325C.

Ne zanima me EKM! Šta mi preporučujete?

Hvala Vam što ste odvojili vreme za nas. Želimo Vam uspeh u studiranju na modulu po vašem izboru!

© University of Niš, Faculty of Electronic Eng., Dept. of Microelectronics, 2023