Logo small

Katedra za mikroelektroniku - Literatura

Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet

Books

Posetite novi sajt Mikroelektronike: mikro.elfak.ni.ac.rs

Literatura za studente

Na ovoj stranici se nalazi literatura iz pojedinih predmeta na akademskim studijama koji pripadaju Katedri za mikroelektroniku.

Fizika (Laboratorijske vezbe, prvi semestar)

Elektronske komponente (II semestar)

Instruments

Materijali za elektroniku (III semestar)

Instruments

Tehnologije mikrosistema (IV semestar)

 • Predavanja
 • Racunske vežbe
 • Laboratorijske vežbe - slajdovi
 • Stress

  Osnovi optike (IV semestar)

  Komponente za telekomunikacije (IV semestar)

  Stress

  Poluprovodnicke komponente (IV semestar)

  Analogna mikroelektronika (V semestar)

  Analog

  Projektovanje štampanih ploca (V semestar)

  projektovanje-stampanih-ploca

  Digitalna mikroelektronika (VI semestar)

  Logic analyzer

  © University of Niš, Faculty of Electronic Eng., Dept. of Microelectronics, 2020