Logo small

Katedra za mikroelektroniku - Naslovna strana

Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet

Serbian English
GCM Award2 Cross Award3 TEG PWM

Posetite novi sajt Mikroelektronike: mikro.elfak.ni.ac.rsPoštovani posetioci,

Dobro došli na Internet lokaciju Katedre za mikroelektroniku. Kratak istorijat Katedre možete pročitati ovde. Sa zadovoljstvom Vam predstavljamo neke od novijih rezultata koje su postigli naši studenti i članovi Katedre:

Druga nagrada na republičkom takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju 2012. godine u kategoriji Realizovane inovacije.

"Taster za industrijsku primenu izrađen u PCB tehnologiji"

Članovi tima: Mr Ljubomir Vračar, asistent; Saša Dević dipl. ing. (u vreme takmičenja student 5. godine), Damir Nešić, dipl. ing. (u vreme takmičenja student 5. godine)

Treća nagrada na republičkom takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju 2011. godine u kategoriji Inovativne ideje.

"Samonapajajući senzor temperature"

Članovi tima: Mr Ljubomir Vračar, asistent; Dr Danijel Danković, asistent; Saša Dević dipl. ing. (u vreme takmičenja student 4. godine), Damir Nešić, dipl. ing. (u vreme takmičenja student 4. godine)

Nagrada Grada Niša "11. januar za 2012. godinu

Najbolji sudent Elektronskog fakulteta

Miloš Marjanović, student 5. godine

Nagrade Elektronskog fakulteta za najbolje diplomske radove

Dušan Vučković (2009.); Saša Dević i Damir Nešić (2012.)


U prvim godinama postojanja Elektronskog odseka na Tehničkom fakultetu formirane su Katedra za elektronske sastavne delove i tehnologiju i materijale. Početkom sedamdesetih godina menja im se naziv u Katedra za elektronske sastavne delove i materijale, zatim u Katedra za mikroelektroniku i elektronske komponente i na kraju, početkom devedesetih godina, nastaje Katedra za mikroelektroniku. Katedra za mikroelektroniku je prva organizovala poslediplomske studije na Elektronskom fakultetu sa angažovanjem nastavnika i naučnih saradnika sa Univerziteta u Ljubljani, Instituta Jožef Štefan i Instituta Vinča. Prvi magistarski rad na Elektronskom fakultetu u Nišu odbranjen je na Katedri za mikroelektroniku. Od 1984. godine Katedra za mikroelektroniku je nosilac Smera za mikroelektroniku. Posle najnovijih korekcija nastavnog plana i akreditacije studijskog programa Elektrotehnika i računarstvo, smer (modul) menja naziv u Elektronske komponente i mikrosistemi, koji je po programskim sadržajima u potpunosti kompatibilan sa sličnim smerovima na vodećim evropskim univerzitetima. Katedra za mikroelektroniku, kao nosilac ovog modula, raspolaže izuzetnim kadrovskim potencijalima (veliki broj nastavnika i saradnika poznatih i priznatih u svetskim okvirima) i savremenom opremom za izvođenje nastave po evropskim standardima. Teorijska i praktična znanja kojima inženjeri ovog smera ovladavaju omogućavaju im projektovanje i realizaciju mikroelektronskih sistema za primenu u svim oblastima industrije. Veliki broj studenata koji su diplomirali na našem odseku veoma uspešno radi na institutima i univerzitetima u inostranstvu i sa njima Katedra ima odličnu saradnju.

© University of Niš, Faculty of Electronic Eng., Dept. of Microelectronics, 2022